Франчук Василь Михайлович, Франчук Наталія Петрівна />

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ MOODLE ПІД ЧАС ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Франчук Василь Михайлович, Франчук Наталія Петрівна

На сьогодні постало питання підготовки майбутніх фахівців не за звичною традиційною системою навчання, а за сучасними вимогами, що передбачають: введення кредитних систем, індивідуальну траєкторію навчання, перезарахування курсів, визнання дипломів, академічну мобільність, дуальну освіту, інваріантні технології навчання тощо. Зараз більшість здобувачів освіти змушені були залишити свої домівки заради власної безпеки, та бажання навчатись в них залишилось. Саме використання системи MOODLE дає змогу обирати індивідуальну траєкторію навчання та опановувати нові знання в незалежності від місця перебування.
На даний час коментарі відсутні!