Мартинюк Сергій Володимирович, Повк Мартіна Іванівна />

ВИКОРИСТАННЯ GNU OCTAVE ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Мартинюк Сергій Володимирович, Повк Мартіна Іванівна

Комп'ютерна математика в наш час стає доволі важливою галуззю науки та технологій. Її застосування теоретики та практики знаходять у різних сферах, починаючи від фінансів і статистики і закінчуючи інженерними та медичними дослідженнями. Вивчення комп'ютерної математики в університетах має на меті підготування фахівців, здатних вирішувати складні математичні задачі за допомогою програмного забезпечення. Однак зростаюча складність задач, які потрібно розв’язувати, ставить перед викладачами та студентами високі вимоги до засобів, які вони використовують для вивчення та розв’язування математичних задач. Однією із найпопулярніших пакетів прикладних програм для розв’язування математичних задач є MATLAB.
На даний час коментарі відсутні!