Олексюк Василь Петрович />

З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ АМЕРИКАНСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Олексюк Василь Петрович

Нині хмарні технології є ефективним засобом розвитку навчальних середовищ закладів середньої та вищої освіти. Як наслідок провідні американські та європейській ЗВО передбачають підготовку майбутніх фахівців з комп’ютерних наук та вчителів інформатики до застосування хмарних обчислень. Освітні програми зарубіжних університетів розробляються з урахуванням міжнародної стандартної класифікації освіти (ISCED – International Standard Classification of Education), яка забезпечує комплексну основу для організації освітніх програм на основі їх рівня, змісту та передбачуваних результатів навчання. Незважаючи на те, що класифікація ISCED не є нормативною, вона є основою для аналізу та порівняння системи освіти в різних країнах.
На даний час коментарі відсутні!