Романишин Юлія Любомирівна, Потеряйло Людмила Олександрівна />

АДАПТИВНА ГІПЕРМЕДІЯ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗАЦІЇ КОНТЕНТУ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ

Романишин Юлія Любомирівна, Потеряйло Людмила Олександрівна

Актуальність теми. Стрімка інформатизація суспільства значним чином вплинула на інформатизацію вищої освіти та на розвиток комп’ютерної інтелектуальної сфери. Комп’ютерне знання перетворюється у суспільний ресурс тільки тоді, коли воно представлене в інформаційних моделях, інтелектуальних системах, які є доступними для освоєння і подальшого використання. Інформаційні моделі в системах комп’ютерного навчання дають можливість унаочнити навчальні технології та прописати індивідуальні кроки виконання завдань. Сучасні автоматизовані навчальні системи стають складовими частинами університетської освіти.
На даний час коментарі відсутні!