Вербовецький Дмитро Володимирович, Олексюк Василь Петрович />

ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА ГЕЙМИФІКАЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІНФОРМАТИКИ

Вербовецький Дмитро Володимирович, Олексюк Василь Петрович

Сьогодні нові інформаційні технології суттєво змінюють спосіб життя людини та проникають в кожну сферу життя суспільства. Кількість доступних джерел інформації для здобувачів освіти має не аби яке значення. Тож, важливість цифровізації освітнього процесу ніхто не в змозі заперечити. Одним з ключових напрямів впровадження середовища геймифікації в освітній процес є створення на базі закладу вищої освіти цифрового освітнього середовища до якого входить низка методичних курсів з використанням технік геймифікації [2]. Метою дослідження є аналіз психолого-педагогічних аспектів середовища геймифікації, що впливають на психологічний стан здобувача освіти. Під геймифікацією розуміють застосування підходів, характерних для ігор, в неігрових процесах [4]. У світі існує багато досліджень щодо використання середовища геймифікації в освітньому процесі. Деякі з них зосереджені на перевагах такого підходу, інші – на його недоліках та можливих ризиках. До вивчення питання використання такого середовища в освітньому процесі звертались зарубіжні вчені, серед яких: Дічева, Д., Дічев, К., Агре, Г., і Ангелова, Г., Лі, Дж. Дж., Хаммер, Дж., На, Ф. Ф. Х., Зенг, К., Телапролу, В. Р., Айяппа, А. П., і Ешенбреннер, Б. та інші. Дослідження в галузі психологічного впливу геймифікації проводять вчені з різних галузей, таких як психологія, педагогіка, інформаційні технології та інші.
На даний час коментарі відсутні!