Бабій Олег Богданович, Халупа Наталя Богданівна />

Використання середовища GNU Octave для графічного моделювання

Бабій Олег Богданович, Халупа Наталя Богданівна

сучасній системі освіти є достатньо задач різного рівня складності. Для їх реалізації часто використовують математичні пакети та середовища програмування. Фундаментальність, універсальність і прикладна спрямованість середовищ мають забезпечувати якість освіти. Майбутній учитель має володіти глибокими знаннями в галузі базових дисциплін — математики й інформатики, а також навичками застосування цих знань під час дослідження математичних моделей даних об’єктів і процесів, використовувати базові алгоритми при розв’язанні математичних задач засобами ІКТ та інтерпретувати відповідні результати. Крім цього, майбутній фахівець має використовувати сучасні технології збору й обробки даних відповідно до проблеми дослідження в галузі природничо-математичного циклу й освіти в цілому.
На даний час коментарі відсутні!