Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович />

ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ

Шарова Тетяна Михайлівна, Шаров Сергій Володимирович

Наразі відбувається швидкий розвиток інформаційного суспільства, що втілюється у появі нових цифрових гаджетів та обладнання, нових технологій обробки та захисту інформації тощо. Поява інформаційних систем дозволила автоматизувати процес обробки та збереження інформації в різних сферах діяльності людини, швидко сортувати дані та використовувати їх у подальшій роботі, формувати звіти різної складності для звітності та подальшого аналізу. Сучасне освітнє середовище для роботи з обдарованою молоддю на рівні країни передбачає залучення кращих здобувачів освіти до змагань різного рівня складності. У цьому напрямку важливим заданням вбачаємо збір інформації про різноманітні інтелектуальні змагання, формування реєстру учасників змагань, здійснення аналізу їх перемог, подальшу обробку даних. Ці питання не є новими, однак потребують досліджень у контексті розробки інформаційної системи з функціоналом аналітичної вибірки даних та формування відповідних рекомендацій.
На даний час коментарі відсутні!