Стефурак Наталія Андріївна, Кульчинська Наталя Зіновіївна />

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Стефурак Наталія Андріївна, Кульчинська Наталя Зіновіївна

Виклики сьогодення диктують нові тенденції у формуванні освітньої траєкторії, зокрема впровадження ефективних технологій дистанційного навчання. Різноманітні платформи для реалізації дистанційного та мішаного навчання дають змогу здобувачу освіти якісно опанувати навчальний матеріал, сформувати необхідні компетентності та програмні результати навчання, розвинути критичне та творче мислення та власний потенціал. Оцінювання є одним із найважливішим елементів у внутрішній системі забезпечення якості освіти закладу і має на меті кількісну оцінку ступеня досягнення студентами бажаних результатів навчання, розвиток їх уміння самооцінювання – для забезпечення ефективного подальшого навчання.
На даний час коментарі відсутні!