Ратушняк Наталія Михайлівна />

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Ратушняк Наталія Михайлівна

У час, коли Україна переживає глибокі соціокультурні зміни, післядипломна освіта відіграє все більшу роль у забезпеченні того, щоб освітяни були готові діяти відповідно до нових умов суспільства, нових завдань і нових цінностей. У Законі України «Про вищу освіту» (2014) визначено, що післядипломна освіта - це навчання і професійний розвиток особистості шляхом поглиблення, розширення та оновлення індивідуальних професійних знань, умінь і навичок або здобуття іншої професії, спеціальності на основі попередньо здобутого рівня освіти [4]. Відтак метою підвищення кваліфікації є поступовий розвиток особистості на основі вдосконалення її професійних здібностей та формування громадянської компетентності, як однієї із ключових відповідно до Закону України «Про освіту» (2017). Це можливо за умови постійного осмислення педагогами результатів своєї діяльності та порівняння їх із запитами сучасної науки, соціального та професійного досвіду.
На даний час коментарі відсутні!