Pokusai Nataliia Petrivna />

NARZĘDZIA I METODY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ I BLENDED LEARNING W INSTYTUCJACH EDUKACYJNYCH

Pokusai Nataliia Petrivna

Wraz z rosnącym wykorzystaniem technologii w edukacji, kształcenie na odległość i blended learning stało się popularną opcją dla studentów i instytucji edukacyjnych. Kształcenie na odległość to dostarczanie edukacji za pomocą środków cyfrowych, podczas gdy kształcenie mieszane obejmuje połączenie kształcenia twarzą w twarz i kształcenia na odległość. Szybkie przyjęcie nauczania na odległość i blended learning w instytucjach edukacyjnych postawiło nowe wyzwania i otworzyło nowe możliwości dla procesu nauczania i uczenia się. Wraz z rozwojem technologii i pojawieniem się różnych narzędzi i metod, kluczowe dla instytucji edukacyjnych stało się zidentyfikowanie najbardziej efektywnych narzędzi i metod wspierających nauczanie na odległość i blended learning. W tym artykule mamy na celu zbadanie różnych narzędzi i metod stosowanych w nauczaniu na odległość i blended learning oraz ocenę ich skuteczności w poprawie wyników nauczania.
На даний час коментарі відсутні!