Олексюк Василь Петрович, Оверко Юлія Андріївна />

MICROSOFT 365 ЯК ОДИН З МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Олексюк Василь Петрович, Оверко Юлія Андріївна

Сучасний світ ставить перед учасниками освітнього процесу все нові виклики. Зокрема, пандемія COVID-19 та повномасштабне вторгнення росії трансформували навчання у дистанційний формат, що вимагало від учителів та учнів швидко адаптуватися до нових умов і використовувати цифрові технології для забезпечення продуктивності та ефективності навчання. За останні кілька років змішане навчання (blended learning) зарекомендувало себе як ефективна модель навчання, що поєднує традиційний підхід з використанням цифрових технологій. Авторами [1] було визначено такі важливі аспекти цієї методики як можливість доступу до навчальних ресурсів з будь-якого куточку світу, реалізація індивідуалізованого освітнього середовища та зміні ролі викладача з лектора на фасилітатора, що допомагає зосередити більше уваги на засвоєнні учнями нових навичок та розвитку вміння самостійного вирішення практичних проблем.
На даний час коментарі відсутні!