Грод Інна Миколаївна, Хміль Ірина Богданівна />

ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Грод Інна Миколаївна, Хміль Ірина Богданівна

Питання методики формування ІТ-компетентностей в процесі навчання вивчалися вченими на протязі останніх років, проте методика формування ІТ-компетентностей повинна постійно еволюціонувати так, як і еволюціонують парадигми освіти в залежності від трансформації трендів суспільства. Аналіз робіт, присвячених дослідженню мегатрендів світового суспільного розвитку з наступним виявом тенденцій, які випливають з цих мегатрендів в системі освіти, дозволив виявити тенденцію, яка актуалізує необхідність неперервного удосконалення методики формування ІТ-компетентностей вже з дошкільного і молодшого шкільного віку.
На даний час коментарі відсутні!