Скасків Ганна Михайлівна, Горин Христина Володимирівна />

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ІГРОФІКАЦІЇ КУРСУ ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ

Скасків Ганна Михайлівна, Горин Христина Володимирівна

Світ активно розвивається і вимагає, щоб освіта відповідала темпам його розвитку. У таких складних умовах сьогодення поєднання STEM-технологій та елементів гейміфікації стає одним з трендів серед вчителів та студентів. Це пов’язане з можливістю долучити усіх учасників освітнього процесу до створення та реалізації STEM-проєктів на базі ігрових середовищ та платформ онлайн, навіть зі складним технічним забезпеченням комп’ютерних класів, англомовністю більшості ресурсів та обмеженим доступом до методологічних джерел щодо впровадження гейміфікації. Організаторами проєкту Модернізація педагогічної вищої освіти інноваційними засобами навчання (MoPED) було здійснено дослідження, у рамках якого було визначено основні, на думку викладачів та студентів педагогічних спеціальностей, напрямки розвитку вітчизняної освіти [2].
На даний час коментарі відсутні!