Куріс Юрій Володимирович, Матяшева Оксана Борисівна />

ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД СУЧАСНІ УМОВИ ТА ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ

Куріс Юрій Володимирович, Матяшева Оксана Борисівна

Дистанційна освіта є одним із перспективним і інноваційним напрямом у сфері освіти, завдяки рівню розвитку сучасних IT-технологій. Ефективність дистанційної освіти детермінується вкладеним у нього педагогічного змісту. Застосування педагогічних технологій у навчальному процесі дозволяє організувати практично компетентністно-орієнтовне навчання, в основі якого лежать такі елементи, як різноманіття варіантів розвитку особистості, право вироблення особистісного ставлення до навчання, право проєктування своєї діяльності, право вибору трактувань явищ, предметів, способів і рівня засвоєння. Технологізація компетентнісно-орієнтованого освітнього процесу передбачає спеціальне конструювання навчального тексту, дидактичного матеріалу, методичних рекомендацій для його використання, типів навчального діалогу, форм контролю за особистісним розвитком того, хто навчається в ході оволодіння знаннями.
На даний час коментарі відсутні!