Мохун Сергій Володимирович, Гоц Катерина Володимирівна, Фатюк Петро Іванович />

ДОСЛІДНО-ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА STEM-НАВЧАННЯ

Мохун Сергій Володимирович, Гоц Катерина Володимирівна, Фатюк Петро Іванович

Актуальність теми. Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженерно-технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про можливості їх кар’єри в інженерно-технічній сфері, формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.
На даний час коментарі відсутні!