Дзевенко Марія Віталіївна, Хома Ірина Юріївна />

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ ХІМІЇ ТА ФІЗИКИ

Дзевенко Марія Віталіївна, Хома Ірина Юріївна

В сучасному світі інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) є невід’ємною частиною чи не усіх аспектів людського життя, й освіти зокрема. Зараз в Україні відбувається становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір [2]. Основною метою впровадження нових ІКТ навчання є підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності інформаційного суспільства. З іншого боку більшість вчителів стикається з такою проблемою як недостатня мотивація учнів до навчання. І тут на допомогу можуть прийти інтерактивні методи, які у поєднані з ІКТ дозволяють не тільки мотивувати, але й ефективно навчати. Першим аспектом використання ІКТ у викладанні хімії та фізики є потреба в демонстрації явищ і їх моделюванні. Наприклад, на початку вивчення органічної хімії у 9 класі, значні труднощі викликає просторова будова органічних молекул. Зображення, які можна знайти в підручниках не дають повного уявлення щодо будови молекул органічних речовин. В цьому випадку доцільно використати комп’ютерне 3D моделювання органічних молекул, це не тільки дозволить учням краще зрозуміти будову органічних сполук, але й додатково зацікавить. Аналогічно, у курсі фізики можна розглянути віртуально роботу певних механізмів, наприклад двигуна внутрішнього згоряння або ядерного реактора.
На даний час коментарі відсутні!