Кокарєва Анастасія Віталіївна />

ВИКОРИСТАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ У ЗВО

Кокарєва Анастасія Віталіївна

Стрімкий розвиток інноваційних технологій у сучасних умовах веде до того, що найближчим часом найбільш перспективними та актуальними стануть професії, пов’язані зі сферою IT, інженерією та новітніми технологіями. Впровадження STEM-освіти у навчальний процес забезпечить якісний розвиток технічних навичок із застосуванням математичних та наукових знань. Це інтегроване середовище навчання, що допомагає сформувати якісну теоретичну та практичну базу, адже зосереджується на спонуканні мозку до необмежених творчих ідей та наукових відкриттів. При вивченні програмування у ЗВО основною метою є не тільки теоретичні знання, а й загальний розвиток студентів, формування просторової уяви, критичного мислення, набуття нових навичок користування ПК, а також розкриття індивідуального творчого потенціалу. Модель STEM – універсальний та логічний метод при вивченні програмування, оскільки має на меті підготовку професійних та конкурентоспроможних фахівців майбутнього.
На даний час коментарі відсутні!