Журенко Анастасія Олександрівна />

ВИКОРИСТАННЯ ВЕБОРІЄНТОВАНИХ СЕРЕДОВИЩ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИЗАЙНУ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Журенко Анастасія Олександрівна

Процес інформатизації освіти вимагає створення нових методичних систем навчання та оновлення інформаційно-освітнього середовища, що забезпечують необхідні умови для навчання учнів. Завдяки інтернет-ресурсам формується уявлення школярів про організацію освітнього процесу на основі веборієнтованих середовищ, отримують доступ до навчальних матеріалів, відео уроків, інтерактивних завдань і тестів. Вебсервіси дозволяють створювати презентації, візуальну інформацію, роботу з графікою та іншими засобами для комп’ютерного дизайну. Вагомий внесок у розвиток питань щодо використання ІКТ у навчальному процесі здійснили Ю. Горошко, С. Литвинова, Н. Морзе, С. Семеріков, В. Франчук, М. Шишкіна. Теоретичні та методичні засади комп’ютерного дизайну розглянуті в наукових розвідках В. Березовського, Г. Брюханової, А. Дяченко, В. Потієнко, С. Сьомки.
На даний час коментарі відсутні!