Грубар Ірина Ярославівна, Грабик Надія Михайлівна />

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Грубар Ірина Ярославівна, Грабик Надія Михайлівна

На сучасному етапі розвитку країни, питання здоров’я учнівської молоді посідає важливе місце серед проблем сьогодення. Москаленко Н.В. [4] зазначає, що до основних причин цієї проблеми належить дефіцит рухової активності, що негативно впливає на фізичний розвиток та стан здоров’я школярів. Важливою формою фізичного виховання є організація самостійних занять фізичними вправами [3]. Разом з уроками фізичної культури, вони показали позитивний ефект у підвищенні рівня рухової активності учнів, через впровадження систематичних занять фізичними вправами. Для вирішення обговорених вище проблем, важливе значення має впровадження новітніх технологій: створення на цій основі банку даних про рівень фізичного розвитку школярів, розробки індивідуальних програм для самостійних занять фізичними вправами та планування фізичних навантажень [1, 2].
На даний час коментарі відсутні!