Гречух Олег Васильович, Скасків Ганна Михайлівна />

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ІНФОРМАТИКИ У 5 – 6 КЛАСАХ

Гречух Олег Васильович, Скасків Ганна Михайлівна

У новій українській школі відбуваються суттєві зміни в загальних взаємовідносинах між учасниками освітнього процесу, які суттєво впливають на створення нових умов навчання, зокрема на модернізацію змісту, методів і засобів контролю й оцінювання результатів навчання. Новий вступ до нормативного визначення прав інтелектуальної власності спонукає відійти від авторитаризму, а замість того звернутися до педагогіки співпраці, в якій учень є не лише активним учасником, а й бере на себе часткову відповідальність за своє навчання. Освітня діяльність і зокрема її складова – моніторинг та оцінка – таким чином, стає багатосторонньою, оскільки в ній беруть участь як вчителі, так і учні. Контроль і оцінювання в умовах більш компетентнісного підходу спрямовані на з'ясування реального рівня навчальних досягнень, які мають комплексне вираження і, отже, є різноманітними об'єктами оцінювання.
На даний час коментарі відсутні!