Васютіна Тетяна Миколаївна, Лідіч Альона В’ячеславівна />

ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ CHATGPT У НАВЧАННІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Васютіна Тетяна Миколаївна, Лідіч Альона В’ячеславівна

Реалізація ідей Концепції НУШ вимагає пошуку дієвих форм, методів та засобів навчання здобувачів освіти, які би віддзеркалювали зв’язок з реальним життям і створювали можливості для розвитку ключових компететностей та наскрізних умінь школярів. Одним із провідних напрямів є використання цифрових застосунків, зокрема штучного інтелекту ChatGPT, до особливостей використання якого на теренах України та світу прикута зараз значна увага. Як свідчать дослідження, ChatGPT ̶ це нейромережа (створена компанією OpenAI), що навчається та обробляє величезні масиви інформації, а потім видає відповіді на запити користувачів. Він побудований на базі спільноти великих мовних моделей GPT-3.5 від OpenAI і вдосконалюється за допомогою методів керованого навчання та навчання з підкріпленням. [1; 4].
На даний час коментарі відсутні!