Жуковський Максим Ярославович, Мартинюк Сергій Володимирович />

ОСОБЛИВОСТІ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД (НА ПРИКЛАДІ ЗБАРАЗЬКОГО ЗАМКУ)

Жуковський Максим Ярославович, Мартинюк Сергій Володимирович

Вступ. На сьогоднішній день більшість архітектурних компаній світу ви-користовує в своїй роботі 3D-моделювання, яке викликало справжній фурор на ринку. Архітектори змогли отримати ефективний спосіб швидко, наочно і мак-симально точно продемонструвати замовникам свої задуми. У сучасному світі цифрового моделювання покладатися на ручне виготов-лення моделей проекту стало вже недоцільно в силу багатьох причин. Але якби виготовлення макета було б недорогим, швидким і максимально точним, то тоді перед архітекторами відкрилися б унікальні можливості, адже 3D-модель мож-на було б використовувати в процесі роботи. Сьогодні це сталося, з появою 3D-принтерів мрія стала реальністю.
На даний час коментарі відсутні!