Басістий Павло Васильович, Тимцюрак Христина Василівна />

АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ «МЕХАНІКИ»

Басістий Павло Васильович, Тимцюрак Христина Василівна

Активізація пізнавальної діяльності; логічного, креативного, творчого, критичного мислення закладається у початкові й школі. У процесі навчання основним завданням вчителя є підготовка старшокласників до інтенсивної розумової та практичної діяльності. Для цього потрібно постійно знаходити нові дидактичні засоби, щ перетворюють просте навчання на ефективне із високим результатом. Такий підхід надає можливість доповнювати і використовувати знання, сформувати інтерес та науковий світогляд в старшокласників. На уроках фізики продуктивним є застосування інформаційно – комунікаційних технологій, це допоможе розвиткуособистості в інформаційному середовищі. Поліпшення інформаційних технологій, можливе з застосуванням хмарних сервісів, що допустить користування сучасними комп’ютерними інфраструктурами та безкоштовними програмними засобами, а також спроможність зберігати дану інформацію, з подальшим її збільшенням.
На даний час коментарі відсутні!