Басістий Павло Васильович, Стефанів Ірина Степанівна />

САМОСТІЙНА ДІЯЛЬНОСТЬ ШКОЛЯРІВ ПІД ЧАС РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ

Басістий Павло Васильович, Стефанів Ірина Степанівна

У сучасних умовах інформатизації суспільства, стрімкого розвитку науки та техніки велике значення має формування не тільки комплексу різних знань, а й практичних навичок, різних видів умінь, що визначають ключові компетенції. Наразі педагогам проблематично підібрати відповідну методику, що дозволяє найефективніше вирішувати завдання навчання. Важливим компонентом у процесі навчання фізики у загальноосвітній школі є розв’язування задач. На жаль, багато вчителів не виділяють учням окремі уроки фізики по розв’язуванню задач. Причиною є нестача часу, але тільки через фізичні задачі досягається розуміння того чи іншого матеріалу, здобуваються доступні знання. Самостійна робота - це вища форма навчальної діяльності учня, що є формою самоосвіти.
На даний час коментарі відсутні!