Шмигер Галина Петрівна, Балик Надія Романівна />

ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Шмигер Галина Петрівна, Балик Надія Романівна

Актуальність теми. Одним із важливих принципів реформування сучасної освіти в Україні є інтегроване навчання, яке ґрунтується на комплексному підході. Інтеграція пов’язаних між собою шкільних предметів з метою надання учням цілісного розуміння навколишнього світу є також одним з пріоритетних напрямів інноваційних освітніх технологій у Новій українській школі (НУШ). Водночас зазначимо, що на сьогодні недостатньо науково-обгрунтовано дидактичні аспекти впровадження інтегрованого навчання в умовах НУШ, нерозв’язані проблеми, пов’язані зі створенням оптимальних умов для впровадження інтегрованого навчання у навчальний процес.
На даний час коментарі відсутні!