Матушевська Ірина Андріївна, Барна Ольга Василівна />

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ОСНОВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Матушевська Ірина Андріївна, Барна Ольга Василівна

Сучасні реалії зумовлюють необхідність розробки та впровадження електронних систем навчання. Їх можна використовувати як при очній так і при дистанційних формах навчання, адже вони дають змогу навчатися у будь-якому, в будь-який час та у різних обставинах. Тому розробка онлайнового курсу є актуальною темою сьогодення для всіх хто працює у сфері надання освітніх послуг. Використання електронних систем навчання в Україні почало набувати популярності ще під час пандемії, і користується популярністю під час війни, коли немає змоги проводити повноцінне очне навчання. Тому використовують змішану форму навчання із застосуванням електронних курсів. Варто зауважити, що розробка та наповнення онлайнового курсу не має єдиної чіткої інструкції та залежить від теми та вікової категорії учнів, для яких він розробляється. Система електронного навчання – це система, побудована на основі використання інформаційних технологій. Електронний навчальний курс (ЕНК) – це комплекс навчально-методичних матеріалів та освітніх послуг, створених для організації індивідуального та групового навчання з використанням електронних технологій [2].




На даний час коментарі відсутні!