Лещук Світлана Олексіївна, Оверко Юлія Андріївна />

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АНІМАЦІЇ ФОТОГРАФІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Лещук Світлана Олексіївна, Оверко Юлія Андріївна

З розвитком інноваційних технологій та все більшим переходом на хмарні сервіси постає питання збереження своєї особистої та культурної самосвідомості. Саме тому, важливим елементом в освітньому процесі є створення вчителем простору, який допомагатиме дітям у пошуках історичної значимості себе та свого народу. Про деякі особливості застосування віртуальної та доповненої реальності в освіті розглянуто в роботах Вельгача А. В. та Гриньків Н. Р. [1]. Також широкого застосування набувають засоби реконструкцій фотографій та відеоматеріалів, редактори та напрацювання в сфері штучного інтелекту. Одним із таких методів є анімація. Вона може бути реалізована за допомогою багатьох технологій.
На даний час коментарі відсутні!