Кравчук Василь Ростиславович, Мельник Карина Валеріївна />

ІНТЕРАКТИВНІ ЗАВДАННЯ З МАТЕМАТИКИ ДЛЯ УЧНІВ 6 КЛАСУ

Кравчук Василь Ростиславович, Мельник Карина Валеріївна

У розвитку мислення учнів визначальну роль відіграє математика, адже завдяки їй учні вчаться виділяти важливе, узагальнювати, систематизувати й аналізувати, робити висновки, міркувати, встановлювати практично-наслідкові зв’язки, знаходити закономірності, мислити логічно, абстрактно і стратегічно. У 6 класі учні опиняються в найбільш продуктивному періоді розвитку креативного мислення. Тому досить актуально саме в цей період застосовувати інтерактивні методи навчання, які допоможуть учням розвинути увагу, мислення, кмітливість, комунікативність та доброзичливість. Слово «інтерактивний» походить від англійського слова «interact» («inter» — взаємний, «act» — діяти). Саме тому інтерактивний — це здатний взаємодіяти в режимі діалогу, бесіди з чимось або з кимось. Отже, можна вважати, що інтерактивне навчання — це діалогове навчання, у ході якого здійснюється взаємодія учнів і вчителя.
На даний час коментарі відсутні!