Кривченко Юрій Вікторович, Кривченко Анастасія Анатоліївна />

ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК МОДЕЛЮВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИЕМУЛЯТОРА

Кривченко Юрій Вікторович, Кривченко Анастасія Анатоліївна

Незалежно від навчального закладу всі здобувачі освіти при вивченні дисципліни «Комп’ютерні мережі» повинні вміти користуватися послугами локальних та глобальних мереж, налагоджувати локальну мережу, аналізувати принципи передачі даних в мережах, розробляти алгоритми управління локальними та глобальними мережами, будувати структурні схеми мереж та їх поєднання, розробляти структуру програмного забезпечення для комп’ютерних мереж. Однак в багатьох навчальних закладах не має можливість проводити лабораторні заняття у повній відповідності до вимог навчального курсу з практичної точки зору. Здебільш у комп’ютерних лабораторіях існують вже створені раніше комп’ютерні мережі, здобувач освіти лише виконує аналіз, вивчає характеристики побудови мережі та вивчає різновиди мереж.
На даний час коментарі відсутні!