Кисельова Олеся Борисівна, Кобзар Елеонора Костянтинівна />

THINGLINK ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАКАТІВ

Кисельова Олеся Борисівна, Кобзар Елеонора Костянтинівна

В умовах динамічного розвитку цифрових технологій галузь освіти стрімко трансформується, виникає потреба в пошуку нових засобів та методів навчання. Одним з нагальних принципів у контексті проблем, пов’язаних з активізацією навчання, постає візуалізація дидактичного матеріалу як чинник його кращого запам’ятовування, сприйняття та розуміння. Під активними засобами візуалізації дослідники (Мініч Л., Благодаренко Л.) розуміють не просто ілюстративний матеріал, а систему передачі візуальної інформації, яка адекватно реагує на дії суб’єкта навчального процесу і дозволяє йому здійснювати управління інформацією, що транслюється на екрані [0]. Саме до такої категорії наочно-дидактичних засобів й належить інтерактивний плакат.
На даний час коментарі відсутні!