Альтгайм Любов Богданівна />

ВИКОРИСТАННЯ BIGBLUEBUTTON ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 242 ТУРИЗМ

Альтгайм Любов Богданівна

Із поширенням вірусу COVID-19 дистанційна форма освіти набула важливого значення у всьому світі і в Україні. Хоч і до світової пандемії дистанційне навчання ставало все більш поширеним у нашій країні через адаптацію нашої освіти до європейської у підготовці фахівців на основі збільшення акцентів і кількості відведених годин студентам для самостійної та індивідуальної роботи. Саме тому із метою дотримання основних моментів концепції впровадження дистанційної освіти в Україні розроблено таку форму навчання, яка була б рівноцінною очному, вечірньому, заочному та екстернатному навчанню і реалізовувалася, головним чином, за допомогою методів і технологій дистанційного навчання, складовими якого є педагогічні та інформаційні технології здобуття освіти дистанційно. За допомогою педагогічних технологій здобуття освіти дистанційно відбувається опосередковане активне спілкування викладачів із студентами при використанні електронних платформ, а також вибору ефективних методів і способів індивідуальної роботи студентів із навчальним матеріалом освітніх програм, поданих у електронному вигляді.
На даний час коментарі відсутні!