Цідило Ірина Ігорівна, Цідило Христина Іванівна />

ІНТЕГРАЦІЯ ЕСТЕТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВІЗУАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ В ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «КОМП’ЮТЕРНА ГРАФІКА»

Цідило Ірина Ігорівна, Цідило Христина Іванівна

В умовах сьогодення інформаційно-технологічна підготовка дизайнера передбачає інтеграцію загальнохудожніх і професійних знань [2, с. 8]. Професійне навчання, яке буде використовувати весь арсенал сучасних інформаційних технологій не тільки як інструмент майбутньої діяльності спеціаліста, а як засіб, що формує, стимулює розвиток особистих якостей і загальної культури дизайнера – одне з пріоритетних завдань в теорії та методиці професійної освіти. Найвищий рівень розвитку сучасних технологій, автоматизація та комп’ютеризація відкривають нові можливості для розвитку проектної культури [3, c. 74-75]. Однією із виділених нами педагогічних умов підготовки майбутніх дизайнерів до використання комп’ютерних технологій у професійній діяльності є інтеграція естетичних та інформаційно-візуальних інновацій у навчальному дизайн-проектуванні. У термін «естетичні інновації» ми вкладаємо розуміння образотворчо-виражальних можливостей комп’ютерних технологій. Під поняттям «інформаційно-візуальні інновації» ми розуміємо інструменти й процедури управління зображеннями в різних графічних редакторах.
На даний час коментарі відсутні!