Абрамик Марія Володимирівна />

АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

Абрамик Марія Володимирівна

За сучасних умов у якісно новий спосіб вирішується проблема стрімкого розвитку новітніх технологій, зокрема їх використання у навчальному процесі. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) займають провідне місце у становленні освіти, адже вони задовольняють наші потреби у зручності й ефективності та, що найважливіше, дозволяють заощаджувати час. З-поміж усіх сфер ІКТ найбільш обговорюваними є хмарні технології, які при впровадженні в освіту дозволяють реалізувати перераховані вище потреби. Це і пояснює підвищення інтересу до проблеми використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики, зокрема при вивченні основ програмування. Навчальний процес у вищому навчальному закладі повинен бути зорієнтований на послідовне засвоєння студентами відповідної системи знань, формування певних навичок та професійних компетентностей, особливо інформаційно-комунікаційних. Саме рівень компетентностей є показником того, чи готовий студент до майбутньої професійної діяльності.
На даний час коментарі відсутні!