Морська Наталія Львівна />

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АНАЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Морська Наталія Львівна

Аналітична діяльність – це відносно новий вид практики на українському ринку праці. Хоч сама природа аналітики, як мисленнєвої діяльності, тягнеться ще від активності давньогрецьких філософів, які намагалися на основі ґрунтовного аналізу випередити хід подій та здійснювати прогнози майбутнього розвитку суспільних явищ. Сьогодні, в час глобальних перетворень, актуалізувались запити на аналітичну діяльність і, прийшовши в українську ринкову кон’юнктуру із європейської, вона міцно вкоренилася на вітчизняному ринку послуг. Як зазначив В. Варенко: «Аналітика – це той універсальний засіб, який здатний швидко і ефективно змінити якість життя українців на краще і успішно зробить це при умові повсюдного використання» [1, с. 12].
На даний час коментарі відсутні!