Карабін Оксана Йосифівна />

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Карабін Оксана Йосифівна

Виведення освіти в Україні, з урахуванням принципів гуманізації та демократизації суспільства, на рівень освіти розвинутих країн світу шляхом докорінного реформування її концептуальних, структурних, організаційних засад із її трансформацією відповідно до сучасних тенденцій суспільного розвитку, орієнтацією на інтереси особистості із положенням нової освітньої парадигми. Де нова парадигма освіти спрямована на забезпечення основних напрямів діяльності освітніх установ, впровадження особливостей управління навчально-виховного процесу, його змісту освіти, приведення у відповідність ціннісних орієнтацій, супроводжується розробкою нових цілей та завдань, удосконалення світоглядних, теоретичних, методологічних і технологічних основ.
На даний час коментарі відсутні!