Гулька Ольга Василівна, Грубар Ірина Ярославівна />

ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОРЕДАКТОРІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУПАХ»

Гулька Ольга Василівна, Грубар Ірина Ярославівна

Сучасні цифрові технології відкривають все більше нових можливостей у повсякденному житті, навчальній та спортивній діяльності людини [1, 3, 4]. За допомогою програмного забезпечення різних гаджетів та девайсів відкриваються ширші перспективи моніторингу та ведення контролю за станом організму [2]. Використання цифрових технологій під час занять фізичною культурою значно підвищує активність і зацікавленість учнів та студентської молоді. Оскільки це дозволяє залучати їх у процес фізичного виховання не лише під час занять (уроків), але й позаурочний час [2, 3]. Підготовка майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту передбачає оволодіння цифровою компетентністю, як однією із базових [4]. Тому молоді фахівці повинні не лише знати про цифрові технології, їх можливості, але й вміти їх застосовувати у професійній діяльності [3, 4].
На даний час коментарі відсутні!