Дейниченко Григорій Вікторович, Афукова Наталія Олександрівна, Горєлков Дмитро Вікторович />

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ТА ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

Дейниченко Григорій Вікторович, Афукова Наталія Олександрівна, Горєлков Дмитро Вікторович

Розвиток інноваційних технологій в сучасному освітньому просторі повинен сприяти інтенсифікації роботи студента та підвищенню комунікативної взаємодії з викладачем-тьютором [1], покращенню якості пошуку та засвоєння інформації. Проте, реалії сьогодення віддзеркалюють дещо інші результати роботи студентів в дистанційному просторі. Основними проблемними питаннями є становлення мотиваційної складової у студентів до самостійного опанування навчальними матеріалами, складність сприйняття певних матеріалів, що потребують безумовної аудиторної консультації, обмеженість часового простору для виконання звітних завдань та тестування он-лайн, різне сприйняття методології дистанційного навчання викладачами та навчальним закладом взагалі, відсутність нормативної бази, що регламентує порядок організації дистанційної форми навчання та розподілу навантаження викладача. Вся ця низка питань є комплексом взаємопов’язаних для вирішення завдань.




На даний час коментарі відсутні!