Андрійчук Іванна Петрівна />

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ

Андрійчук Іванна Петрівна

Заклади вищої освіти відіграють одну з ключових функцій формуючи, розвиваючи та реалізовуючи інтелектуальний капітал, який зрештою формує увесь людський капітал суспільства. Їх основне завдання – це підготовка фахівців, які здатні та бажають створювати і приймати зміни, завжди готові до нововведень. Динамічна система розвитку суспільства висуває нові вимоги до фахівців освітньої галузі. Оскільки на часі ефективне продукування нових найсучасніших знань та вміння доносити їх до студентів та слухачів, тим самим формуючи нові генерації високопрофесійних спеціалістів та адаптація їх до вимог ринку, які сьогодні є досить нестабільними. Саме рух у такому напрямку та постійний розвиток визначають конкурентноспроможність української системи освіти і конкретних закладів вищої освіти.
На даний час коментарі відсутні!