Замора Ярослав Петрович, Бурега Назар Васильович />

КОМПОНЕНТИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ

Замора Ярослав Петрович, Бурега Назар Васильович

Перехід сучасного суспільства до інформаційної епохи свого розвитку зумовлює формування в майбутнього фахівця основ інформаційної культури, що, в свою чергу є одним з основних завдань освітнього процесу. Зрозуміло, що інформаційна культура є однією із складових загальної культури. Найбільш суттєвими її атрибутами є «досягнутий рівень організації інформаційних процесів, ступінь задоволення потреб людей в інформаційному спілкуванні, рівень ефективності створення, збирання, зберігання, опрацювання, подання і використання інформації, що забезпечує цілісне бачення світу, його моделювання, передбачення результатів рішення, які приймаються людиною» [2, с. 16].
На даний час коментарі відсутні!