Чабала Уляна Андріївна, Максименко Ангеліна Михайлівна />

ВІРТУАЛЬНІ ЕКСКУРСІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Чабала Уляна Андріївна, Максименко Ангеліна Михайлівна

У XXI столітті інформаційні технології стали невід’ємною частиною життя кожної людини. У цих умовах якісних змін вимагає й система навчання здобувачів освіти усіх рівнів. Актуальність даного питання має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісне навчання предметів не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу вчителеві покращити подання матеріалу, зробити його цікавішим та підвищити інтерес до навчання. У цьому зв’язку увагу вчителів привертають така форма організації освітнього процесу як екскурсія (реальна чи віртуальна).
На даний час коментарі відсутні!