Романишина Оксана Ярославівна />

МОУШН-ДИЗАЙН ЯК СКЛАДНИК ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Романишина Оксана Ярославівна

Особливого соціокультурного значення набуває підготовка майбутніх дизайнерів. Дизайн-освіта у вищому навчальному закладі (ВНЗ) спрямована на формування у студентів професійно значущих якостей, творчих здібностей, інтересів, тощо. Підвищення рівня фундаментальної та спеціальної фахової підготовки неможливо реалізувати без належного теоретичного та науково-методичного їхнього обґрунтування [1]. Формування графічних знань і вмінь за допомогою інформаційних технологій висвітлюють ряд науковців – В. Бакалова, С. Білевич, П. Буянов, О. Глазунова, Р. Горбатюк, С. Коваленко, М. Козяр, В. Кондратова, О. Літковець, С. Марченко, Л. Оршанський, Ю. Яворик [2] та інші. Для підготовки майбутніх дизайнерів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка вивчаються фахові дисципліни з графічного дизайну. До них можна віднести «Web-дизайн», «Motion-дизайн», «Анімаційний дизайн». Розглянемо більш детально завдання та структуру навчальної дисципліни «Motion-дизайн».
На даний час коментарі відсутні!