Токарська Оксана Романівна, Романишина Oксана Ярославівна />

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ НА ЗАСАДАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Токарська Оксана Романівна, Романишина Oксана Ярославівна

Виклики сьогодення спонукають заклади освіти шукати ефективні й дієві механізми та інструменти для відновлення освітнього процесу. У країнах Заходу уже давно популярна система змішаної освіти, коли навчання відбувається і в аудиторіях, і дистанційно – онлайн. Проте змішане навчання, а саме та частина, що відбувається дистанційно, вимагає нових підходів, інших вимог до викладацького складу, до методики викладання і розробки навчального контенту, використання масових сучасних безкоштовних освітніх платформ. Змішане навчання пoтрeбyє дoпoмoги бaтькiв, нaдзвичaйнoгo тeрпiння тa висoких тeхнiчних нaвикiв вчитeля, та гoлoвнe – зaцiкaвленoстi дитини.
На даний час коментарі відсутні!