Ткачук Галина Володимирівна, Стеценко Надія Миколаївна, Стеценко Володимир Петрович />

ЕЛЕМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ткачук Галина Володимирівна, Стеценко Надія Миколаївна, Стеценко Володимир Петрович

Сучасний студент є представником «мережевого покоління» і електронний спосіб отримання даних для нього є нормою і загалом невід’ємною складовою їхнього життя. Інформаційні технології для студентів є традиційним робочим інструментом поряд з книгою, зошитом, ручкою, тому впровадження їх в навчальний процес може полегшити роботу не тільки студентам, але й викладачам [1, c.64]. Електронне навчання (E-learning) базується на принципах, що притаманні традиційній системі освіти, проте основною відмінністю є використання інформаційних, електронних, мережевих технологій. Електронне навчання вводилось у ВНЗ з появою комп’ютерів та їх повсюдного використання і поєднувалось з традиційною системою навчання, класичними лекціями та практичними заняттями. До засобів електронного навчання доцільно відносити електронні підручники та посібники, освітні послуги та технології, які дають змогу здійснити комунікацію.
На даний час коментарі відсутні!