Мацюк Віктор Михайлович />

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ НА УРОКАХ ФІЗИКИ

Мацюк Віктор Михайлович

Інноваційні зміни в системі освіти зумовлюють необхідність методологізації вивчення фізики. Методологічні знання – узагальнені знання про методи і структуру фізичної науки, основні закономірності її функціонування і розвитку, які внутрішньо притаманні сучасному курсу фізики [1]. Методологічні знання включають себе: - фізичні теорії і методи наукового пізнання; - основні методологічні ідеї фізики; - науковий експеримент і методи експериментального пізнання; - мисленний експеримент; - основні закономірності розвитку фізики; - категоріально-понятійний апарат концепції еволюції фізичної картини світу.
На даний час коментарі відсутні!