Брюхань Лілія Михайлівна />

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ОСВІТНЬОГО МАТЕМАТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА GEOGEBRA (НА ПРИКЛАДІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ З ПАРАМЕТРАМИ)

Брюхань Лілія Михайлівна

Сучасні тенденції розвитку суспільства та оновлення змісту освіти вимагають пошуку нових форм і методів навчання. Діяльність вчителя і учня має бути спрямована на курс освоєння математичних знань через новітні освітні технології, використовуючи електронні інструменти та онлайн ресурси. Цього вимагає час, в якому живе сучасний учень. Він вже не готовий і не розуміє , чому навчання має відбуватися згідно старих концепцій. Наявність портативних пристроїв, мобільних додатків зумовлюють науково-методичний пошук у напрямі використання предметно окреслених програмних середовищ, серед яких у галузі математики програми Cortona 3D viewer, Gran2d, Gran3d, GeoGebra та інші.




На даний час коментарі відсутні!