Василенко Ярослав Пилипович, Дідик Марія Олегівна />

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ САЙТУ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Василенко Ярослав Пилипович, Дідик Марія Олегівна

Питання розвитку освіти перебувають сьогодні у центрі суспільної уваги, вони інтенсивно обговорюються у професійних колах, у пресі, на офіційному рівні. Велика увага приділяється можливостям нових інформаційних та телекомунікаційних технологій, що виводять освіту на новий рівень, забезпечують вільний доступ до освітніх ресурсів широким верствам населення незалежно від місця проживання. Мережеві технології є вирішальним чинником у розвитку дистанційних методів навчання та реалізації ідеї безперервної освіти. Актуальність даного питання пояснюється суперечністю між потребами освітньої практики в інформативних якісних сайтах та реальністю. У разі жорсткої конкуренції між освітніми установами важливим є своєчасне інформування споживачів освітніх послуг можливості реального освітнього закладу. Сьогодні інформація в мережі Інтернет є доступною для користувачів, зручною та потрібною. У зв'язку з цим розробка значущого за змістом сайту для будь-якого освітнього закладу школи стає актуальною.
На даний час коментарі відсутні!