Струк Оксана Олегівна, Фортуна Надія Петрівна />

РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Струк Оксана Олегівна, Фортуна Надія Петрівна

На сьогоднішній час суспільство переходить на якісніший рівень розвитку, процес інформатизації людства набирає все більших обертів. Такий швидкий розвиток IT–технологій, інженерії, програмування вимагає підготовки висококваліфікованих працівників у всіх галузях науки. У майбутньому є перспектива появи професій, яких зараз ще не існує. Всі вони будуть пов’язані з технологією та високо технологічним виробництвом. Одним із шляхів вирішення питання підготовки майбутніх кваліфікованих спеціалістів є система STEM-освіти. Поширення цього напрямку відбулося разом із розвитком робототехніки та програмування, що поступово посилили увесь комплекс STEM, де Science – наука, Technology – технології, Engineering –інженерія, Mathematics – математика.
На даний час коментарі відсутні!