Петровська Дарина Сергіївна, Мисліцька Наталія Анатоліївна />

ДИДАКТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ХМАРНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕОКОНТЕНТУ З ФІЗИКИ

Петровська Дарина Сергіївна, Мисліцька Наталія Анатоліївна

Масове розповсюдження мережі Інтернет, розробка хмарних сервісів для створення авторських відео, удосконалення технічних засобів та мобільних пристроїв, актуалізують проблему розробки та реалізації в освітньому процесі під час змішаного та дистанційного навчання відеоконтенту дидактичного призначення. Зацікавленість саме до використання відео в освітньому процесі зумовлена низкою наукових напрацювань у галузі педагогічного дизайну та педагогічної психології. Відео сприймаються та запам'ятовуються набагато краще, ніж книга, оскільки людський мозок краще сприймає одночасно надані аудіальні та візуальні фрагменти інформації [4]. Наразі набирає актуальності та використання в освіті технологія скрайбінгу – така техніка пояснення або подання інформації, яка окрім аудіального супроводу, доповнюється динамічною поетапною візуалізацією у вигляді інфографіки, рисунку, що вимальовуються фломастером (олівцем) на дошці (або аркуші паперу); іншими словами інформація одночасно подається графічно і аудіально.
На даний час коментарі відсутні!