Барабус Аріна Андріївна, Васютіна Т.М />

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ОНЛАЙНСЕРЕДОВИЩА LEARNINGAPPS У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Барабус Аріна Андріївна, Васютіна Т.М

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі – один з найсучасніших трендів освіти. Важливість впровадження інтерактивних технологій у процесі навчання обумовлено нормативними документами. У Національній доктрині розвитку освіти стверджується, що головним пріоритетним напрямком її розвитку є застосування сучасних інформаційних технологій, що забезпечують подальше вдосконалення освітнього процесу, його доступність та ефективність, підготовку підростаючого покоління до функціонування в інформаційному просторі. [3] У професійному стандарті за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» міститься ряд професійних компетентностей, якими має володіти сучасний учитель. Однією з них є інформаційно-цифрова компетентність. Вона включає в себе: вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, знаходити та критично оцінювати інформацію, застосовувати її в професійній діяльності; вміння ефективно використовувати наявні та створювати власні нові електронні освітні ресурси; вміння користуватися цифровими технологіями. [2]
На даний час коментарі відсутні!