Варварич Віталія Василівна, Бигар Ганна Павлівна />

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ MS POWER POINT ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Варварич Віталія Василівна, Бигар Ганна Павлівна

Дистанційне навчання у початковій школі – це виклик для усіх учасників освітнього процесу, оскільки найменші школярі ще не є достатньо організованими, щоб вчитися самостійно, а вчителі постали перед проблемою організації уроків «по-новому», з використанням цифрових засобів та методів навчання. На допомогу можуть прийти засоби Power Point (складової Microsoft Office) – програми, яка дозволяє доповнювати та унаочнювати урок. Проте існує стереотип, що вона допомагає тільки у створенні навчальних презентацій. Продемонструвати протилежне і є метою нашого дослідження. Розглянемо сутність поняття «дистанційне навчання». Згідно з Положенням про дистанційне навчання: «Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій» 5.
На даний час коментарі відсутні!